Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om undtagelse af dokumenter om kommunale myndigheders

indkøbsaftaler fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen

BEK nr. 336 af 27/05/2002 (Gældende)

Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 572 af 19/12/1985

Senere ændringer til forskriften

 

Forskriftens fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om undtagelse af dokumenter om kommunale myndigheders indkøbsaftaler fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen

§ 1. Bekendtgørelse nr. 32 af 20. januar 1999 om undtagelse af dokumenter om kommunale myndigheders indkøbsaftaler fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen ophæves.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 27. maj 2002

Lars Løkke Rasmussen / Christian Schønau