Uddrag fra Folketingets Ombudsmands Beretning FOB 1989.247:
(kan lånes på biblioteket)

"
...
At der ligeledes skal meddeles aktindsigt i fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter skyldes bl.a. hensynet til, at den, der anmoder om aktindsigt, bl.a. ved hjælp af disse fortegnelser kan kontrollere, om der er meddelt aktindsigt i samtlige ind- og udjournaliserede dokumenter i sagen.
..."