Farum-gate. Korrespondanceoversigt
 
Et sagsforløb om hvordan borgere bliver mødt med løgn og passivitet fra offentlige myndigheder, når de forsøger at skabe lovlighed i den kommunale forvaltning.
 
1. Sagen om Åbenhedskomitéens henvendelse til Indenrigsministeriet mhp. at undersøge Tilsynsrådet for Frederiksborg Statsamt for svigtende tilsyn med Farum kommune.

Indenrigsministeriet har reelt intet foretaget sig.

2. Sagen om Åbenhedskomitéens politianmeldelse af Farums borgmester Peter Brixtofte for at have løjet over for tilsynsrådet.

Hillerød Politi har 1½ år efter anmeldelsen reelt intet foretaget sig.
 

2000.10.26 Henvendelse til Indenrigsministeriet med anmodning om at undersøge Tilsynsrådet for Frederiksborg Statsamt for tilsynssvigt
2000.12.22 Indenrigsministeriet meddeler, at man har anmodet Tilsynsrådet for Frederiksborg Statsamt om en udtalelse
2001.01.08 Tilsynsrådet for Frederiksborg Statsamt har anmodet Farum Kommune om en udtalelse
2001.02.15 Indenrigsministeriet rykkes for en afgørelse i sagen om tilsynsrådets svigtende tilsyn med Farum Kommune
2001.03.22 Folketinget Ombudsmand anmodet om at undersøge Indenrigsministeriets sagsbehandlingstid
2001.03.28 Folketingets Ombudsmand videresender Åbenhedskomitéens henvendelse til Indenrigsministeriet
2001.03.15 Farum Kommune v/ Peter Brixtofte meddeler tilsynsrådet, at man altid offentliggør information om samtlige sager, som byrådet forhandler
2001.04.20 Indenrigsministeriet meddeler, at man ikke foretager sig yderligere.
2001.05.18 Tilsynsrådet for Frederiksborg Statsamt tager Peter Brixtoftes udtalelse til efterretning, og foretager sig ikke yderligere
2001.05.19 Åbenhedskomitéen anmelder Peter Brixtofte til politiet for at afgive urigtige oplysninger til tilsynsrådet
2001.06.11 Hillerød Politi afviser anmeldelsen uden at undersøge sagen, Peter Brixtoftes urigtige oplysninger lægges til grund for afvisningen
2001.06.12 Åbenhedskomitéen gør Hillerød Politi opmærksom på, at afvisningen er sket på forkert grundlag
2001.06.19 Hillerød Politi afviser igen anmeldelse, denne gang beviser politiet, at man ikke har  fattet, hvad sagen drejer sig om
2001.06.22  Det lykkes Åbenhedskomitéen mundtligt at forklare Hillerød Politi, hvad sagen reelt drejer sig om. Sagen vil blive genoptaget efter ferien
2001.08.12 Åbenhedskomitéen rykker Hillerød Politi for en afgørelse
2001.08.14 Hillerød Politi kræver fuld dokumentation for anmeldelsen. Dokumentation, som politiet kunne hente via Farum Kommune hjemmesider
2001.08.14 Åbenhedskomitéen fremsender fuld dokumentation.
2001.08.21 Hillerød Politi beder Tilsynsrådet for Frederiksborg Statsamt om en udtalelse.
2001.09.21 Tilsynsrådet for Frederiksborg Statsamt anmoder Farum Kommune om endnu en udtalelse
2002.02.15 Peter Brixtofte gentager de urigtige oplysninger over for Tilsynsrådet for Frederiksborg Statsamt
2002.03.06 Tilsynsrådet for Frederiksborg Statsamt anmoder Åbenhedskomitéen om at kommentere Peter Brixtoftes udtalelse
2002.03.08 Åbenhedskomitéen fremsender kommentar til Tilsynsrådet for Frederiksborg Statsamt om Peter Brixtoftes udtalelse af 15. februar 2002
2002.03.09 Åbenhedskomitéen fremsender materiale fra Farum Kommune debatforum til Tilsynsrådet for Frederiksborg Statsamt
2002.03.12 Tilsynsrådet for Frederiksborg Statsamt anmoder nu Farum Byråd om en udtalelse
2002.03.13 Tilsynsrådet for Frederiksborg Statsamt orienterer Åbenhedskomitéen om brevet til Farum Byråd
2002.04.16 Tilsynsrådet for Frederiksborg Statsamt rykker for Farum Byråds udtalelse, og sætter svarfrist til 15. maj 2002
2002.05.14 Farum Byråd v/ borgmester Lars Carpens indrømmer er dagsordnerne ikke var i overensstemmelse med lovgivningen fra 1977
2002.06.06 Tilsynsrådet for Frederiksborg Statsamt orienterer Hillerød Politi om Farum Byråds svar af 14. maj 2002
2002.06.06 Tilsynsrådet for Frederiksborg Statsamt anmoder Farum Byråd om yderligere udtalelse med svarfrist 30. juni 2002
2002.08.xx Hillerød Politi oplyser mundtligt at sagen er overgivet til kriminalpolitiet til yderligere efterforskning
2002.10.18 Tilsynsrådet for Frederiksborg Statsamt orienterer om, at Farum Byråd har truffet foranstaltninger til sikring af lovmæssig offentliggørelse af dagsordener.
2002.10.27 Åbenhedskomitéen anmoder Hillerød Politi om status på sagen
2002.11.09  Åbenhedskomitéen rykker Indenrigsministeriet for afgørelse i sagen om tilsynssvigt
2002.11.13 Hillerød Politi har ikke besvaret henvendelse af 27.10.02, hvorfor Folketingets Ombudsmand anmodes om at undersøge sagen
2002.11.18 Folketingets Ombudsmand anmoder Hillerød Politi om at besvare Åbenhedskomitéens brev af 27. oktober 2002
2002.11.27  Folketingets Ombudsmand informeres om, at Hillerød Politi ikke har reageret på Folketingets Ombudsmands henvendelse af 18. november 2002
2002.11.27  Åbenhedskomitéen rykker Indenrigsministeriet for afgørelse i sagen om tilsynssvigt
2003.02.05 Indenrigs- og Sundhedsministeriet afviser, at undersøge om Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt har tilsidesat dets pligter ved i 23 år at undlade at sørge for korrekt indhold i Farum Byråds dagsordner.
2003.02.07 Åbenhedskomitéen klager til Folketingets ombudsmand over Indenrigs- og Sundhedsministeriets afgørelse af 5. februar 2003.
2003.02.19 Hillerød Politi opgiver yderligere efterforskning pga. mangel på beviser.
2003.03.11 Folketingets Ombudsmand finder ikke anledning til at undersøge Indenrigsministeriet, da der efter hans opfattelse ikke påhviler tilsynet pligt til at udøve aktiv kontrol med kommunerne.

Denne side er lavet af Åbenhedskomitéen. Sidst opdateret 21. november 2003.
Hvis du vil informeres om opdateringer send e-mail til John Damm Sørensen

Tilbage til Farum-gate